Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova

Embassy of the Republic of Moldova to the Portuguese Republic, Kingdom of Morocco

A A A

Înregistrarea Asociaţiilor Diasporei on-line

Informaţia despre Asociaţie
Date privind liderul/reprezentantul Asociaţiei Diasporei