Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).

Întrebări Frecvente

FAQ Item: 

Cetățenii Republicii Portugheze pot călători în Republica Moldova în baza cărţii de identitate de cetățean (cartão de cidadão) sau este nevoie de paşaport?

Nu este nevoie. Intrarea în Republica Moldova este permisă inclusiv pe baza cărții de identitate de cetățean portughez în curs de valabilitate, fără a fi necesar pașaportul.

Am născut un copil în Portugalia. Cum pot să-i perfectez pașaportul cetățeanului Republicii Moldova?

Confecționarea actului presupune parcurgerea a două etape.

Etapa 1: transcrierea actului de naștere portughez prin intermediul Ambasadei în vederea obținerii certificatului de naștere moldovenesc.

Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

 • certificatul de naștere emis de registrul civil portughez, cu aplicarea apostilei la serviciul Procuraturii Generale a Portugaliei sau extrasul multilingv de pe actul de naștere emis de registrul civil portughez în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă (CIEC), semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976. Acest tip de certificat nu necesită traducerea în limba română și nici legalizarea cu apostila de la Haga;
 • copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
 • copia certificatului de căsătorie, în cazul părinţilor căsătoriţi.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de până la 45 zile. Acest serviciu este gratuit. Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de prezența ambilor părinți sau a copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

 • certificat de naștere moldovenesc transcris;
 • certificatul de căsătorie a părinților, în cazul părinţilor căsătoriţi;
 • un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți. Prezența copilului la această etapă este obligatorie.

Ambasada asigură servicii de intermediere, prin transmiterea cererii solicitantului în Republica Moldova Agenţiei Servicii Publice, care o verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei, de unde solicitantul îşi poate prelua documentul. Doar termenul de expediție a documentelor tur-retur în/din Republica Moldova este de circa 2 săptămâni. Motiv pentru care pașaportul nu poate fi eliberat în regim de urgenţă.

Trebuie să plec în scurt timp în Republica Moldova cu copilul. Nu pot aștepta eliberarea certificatului de naștere transcrise și/sau pașaportului. Cum pot să călătoresc cu copilul?

În situația descrisă, ați pute călători în baza titlului de călătorie eliberat copilului dvs. Acest document de călătorie este valabil 30 de zile şi vă permite să realizaţi o singură călătorie, cu destinaţia principal-finală Republica Moldova.

Pentru a obține titlul de călătore pentru minor, este nevoie de:

 • certificatul de naștere emis de registrul civil portughez, cu aplicarea apostilei la serviciul Procuraturii Generale a Portugaliei sau extrasul multilingv de pe actul de naștere emis de registrul civil portughez în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă (CIEC), semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976;
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • 1 fotografie color 3.4 x 4.5 a minorului.

Notă: Titlu de călătorie pentru minori este gratuit şi se eliberează în ziua depunerii cererii.

Mi-am pierdut pașaportul/ Mi s-a furat pașaportul/ A expirat termenul de valabilitate a pașaportul, cum pot reveni în Republica Moldova dacă nu dispun de timp să-mi perfectez pașaport nou?

În situația descrisă, ați pute călători în baza titlului de călătorie eliberat de Ambasadă. Acest document de călătorie vă permite să realizaţi o singură călătorie, cu destinaţia principal-finală Republica Moldova.

Pentru a obține titlul de călătorie, este nevoie de:

 • 1 fotografie color 3.4 x 4.5;
 • copia pe un act de identitate, după caz;
 • achitarea serviciului: 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă).

Titlu de călătorie se eliberează în aceeași zi şi are o valabilitate de 30 zile.

Important: În cazul călătoriei cu titlul de călătorie pe cale terestră, în lipsa unui permis de ședere portughez valabil, pentru tranzitarea teritoriului României, urmează să solicitați viză de tranzit la Ambasada României.

Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorii au dreptul de a ieși și de a intra în Republica Moldova însoțiți de unul dintre reprezentanții lor legali (părinte) sau de un însoțitor desemnat, prin declarație de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial. Prin urmare, nu este nevoie de acordul celuilalt părinte.

Notă: Minorii care dețin cetățenia portugheză sau permis de ședere portughez care călătoresc însoțiți doar de unul dintre părinți, la ieșirea de pe teritoriul Republicii Portugheze, trebuie să dețină o declarație scrisă prin care celălalt părinte îi permite minorului să părăsească țara (autorização de saída de menor de território nacional). Declarația trebuie să fie legalizată de un notar. Ea nu este necesară dacă părintelui însoțitor minorul i-a fost încredințat de către o instanță judecătorească, dacă că celălalt părinte a decedat sau a fost declarat dispărut sau decăzut din drepturile părintești sau atunci când nu există opoziție din partea celuilalt părinte (comunicată prealabil Serviciului pentru Străini și Frontiere).

Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să fac?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate călători cu o persoană terță, desemnată printr-o declarație de către reprezentantul legal (părinte) al cărui semnătură se legalizează notarial. Astfel, acordul exprimat în scris și legalizat notarial a unui părinte este suficient.

Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale la Ambasadă:

 • un act de identitate al reprezentantului legal;
 • copia actului de identitate al minorului;
 • copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

Costul declarației notariale: 10 euro
Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

Vreau să-mi convertesc permisul de conducere moldovenesc în permis portughez. De ce acte aș avea nevoie?

Pentru conversiunea permisului de conducere moldovenesc în cel portughez, deținătorul permisului urmează să prezinte autorităților de resort portugheze (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) traducerea permisului de conducere și confirmarea autenticității acestuia.

Cerințele menționate se regăsesc îndeplinite în declarația care se emite de Ambasadă, care într-un singur document traduce conţinutul permisului şi confirmă autenticitatea acestuia. Costul serviciului consular: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

Vreau să depun actele pentru obținerea cetățeniei portugheze. Aș putea obține la Ambasadă cazierul judiciar și actul de naștere/căsătorie?

Da. Prin intermediul Ambasadei, poate fi solicitat: cazierul judiciar din Republica Moldova, eliberat sub formă de certificat redactat în limba portugheză, care se acceptă fără legalizare/apostilă și extrasul multilingv de pe actul de naștere/căsătorie emis în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă (CIEC), semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976. Acest tip de certificate nu necesită traducerea în limba portugheză și nici legalizarea cu apostila de la Haga.

Costul certificatul de cazier judiciar : 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Termenul de eliberare: de până la 10 zile.

Costul extrasul multilingv de pe actul de stare civilă: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Termenul de eliberare: de până la 45 zile.

Este posibil să apostilez actele mele la Ambasada Republicii Moldova?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din Republica Moldova să fie apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Cererea privind aplicarea apostilei poate fi depusă de orice deținător al actului, nu doar de titularul actului, nu mai este nevoie de procură. Prin urmare, este suficient doar să expediați în original actele unei persoane din Republica Moldova pentru a fi legalizate cu apostile.

Care sunt cerinţele unui contract de muncă încheiat în Portugalia cu un cetăţean străin?

Potrivit Codului Muncii Portughez, contractul de muncă semnat cu un cetăţean străin trebuie încheiat în scris, în două exemplare şi trebuie să conţină următoarele indicaţii:

 • datele de identitate, semnăturile şi domiciliul sau sediul părţilor;
 • trimiterea la documentul care îi permite cetăţeanului străin șederea și aflarea legală în Portugalia;
 • activitatea angajatorului;
 • activitatea contractată şi retribuţia lucrătorului;
 • locul şi perioada normală de lucru;
 • valoarea, periodicitatea şi modul de plată al retribuţiei;
 • data încheierii contractului şi cea la care a început prestarea activităţii.

De asemenea, lucrătorul trebuie să anexeze la contract datele de identitate şi domiciliul persoanei sau persoanelor care beneficiază de pensie în caz de deces survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (soţie sau parteneră de viaţă, copii, părinţi).

Angajatorul trebuie să-i dea lucrătorului o copie a contractului. Lucrătorul trebuie să aibă în vedere că angajatorul este obligat să comunice angajarea unui nou lucrător birourilor de asigurări sociale competente şi să-l înscrie pe acesta în regimul asigurărilor sociale corespunzător, dacă este cazul. Fără a aduce atingere acestei obligaţii, angajatorul trebuie, în beneficiul său, să comunice asigurărilor sociale data iniţierii raportului de muncă.

De asemenea, angajatorul este obligat să informeze Autoritatea pentru Condiții de Muncă, în format electronic, despre încheierea unui contract de muncă cu un muncitor străin până la începerea executării contractului sau despre rezilierea contractului în termen de 15 zile.

În materie de discriminare la angajare şi la locul de muncă care este instituția competentă pentru examinarea plângerilor?

În situația în care considerați că ați fost lezată în drepturi în materie de salarii/orar de lucru sau nerespectarea de către angajator a condițiilor de muncă și protecție socială, organismul competent pentru depunerea plângerii este Autoritatea pentru Condiţii de Muncă (Inspectoratul General al Muncii), care poate dispune în baza sesizării/reclamației dvs. verificarea condițiilor de muncă și inspectarea angajatorului. Petițiile și reclamații pot fi depuse inclusiv on-line - http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx