Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Alte servicii

Traducerea actelor, solicitări de alte servicii

 

 • Traducerea actelor
 • Solicitarea declaraţiilor pentru conversiunea permiselor de conducere
 • Solicitarea emiterii cazierelor judiciare

 

Actele emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute valabile pe teritoriul Republicii Portugheze, urmează să fie apostilate de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine

 

Traducerea actelor din Republica Moldova, odată ce au fost apostilate, poate fi efectuată la:

 

 • Agenţiile autorizate din Republica Portugheză, confirmate ulterior de către notarii portughezi;
 • Ambasada Republicii Moldova la Lisabona.

 

În anumite cazuri, secţia consulară poate refuza acordarea serviciilor de traducere a actelor moldoveneşti (programe analitice, hotărâri judecătoreşti, etc.), documentele respective urmând a fi traduse la birourile şi agenţiile specializate în efectuarea traducerilor.

 

Notă:

 

Traducerea actelor, solicitarea emiterii cazierelor judiciare, a declaraţiilor pentru conversiunea permiselor moldoveneşti, a declaraţiilor şi certificatelor consulare solicitate de autorităţile portugheze, poate fi efectuată prin corespondenţa poştală.

 

În acest caz solicitanţii urmează să expedieze în adresa Ambasadei, pe lângă originalele apostilate ale actelor ce urmează a fi supuse traducerii / originalul semnat al cererii de emitere a cazierului judiciar / originalul permisului de conducere, în funcţie de solicitare, următoarele documente:

 

 • copia unui act de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 • un plic procurat la oficiul poştal (Correios de Portugal), cu timbrele corespunzătoare pentru corespondenţa recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului, pentru ca Ambasada să expedieze în adresa acestuia documentele perfectate;
 • dovada achitării taxelor consulare (bonurile de plată în original), ce atestă efectuarea plăţilor corespunzătoare pentru serviciile prestate:
  • a) costul traducerii însoțite de copia legalizată constituie 12 euro (taxa consulară), plus 5 euro (taxa aferentă) per pagină. În situația în care un document are mai multe pagini taxa de 12 euro se multiplică corespunzător numărului de pagini, taxa aferentă de 5 euro rămâne neschimbată;
   Exemplu: certificatul de nastere însoțit de apostilă constituie un document cu 2 pagini, pentru care se v-a achita 24 euro și 5 euro. Aceiași situație este și în cazul în care actul are înscrieri pe fața și verso unei foi.
  • b) pentru emiterea cazierului judiciar, declaraţiei pentru conversiunea permisului de conducere, declaraţiilor şi certificatelor consulare solicitate de autorităţile portugheze, se va achita taxa consulară de 30 euro şi cea aferentă de 5 euro.

 

Rechizitele bancare:

 

Achitarea taxelor consulare/aferente se efectuează în exclusivitate prin virament, în conturile bancare ale Ambasadei, deschise la Novo Banco, folosind sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile. Taxele urmează a fi achitate anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare. Dovadă a achitării taxelor servesc bonurile bancare.

 

Taxa consulară:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0500 1832 0003
NIB – 0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa aferentă:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0004 0278 5129
NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL