Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

 • English
 • Română
 • Portuguese, International
A A A

Buletine de Identitate

Depunerea cererii pentru perfectarea buletinului de identitate se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line (Programarea se va face pentru un singur serviciu. Nu se acceptă servicii duble în aceiași oră fixată).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune în persoană la misiunea diplomatică. Minorii şi persoanele asupra cărora este instituită tutela, sunt însoțiți de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, care va depune și semna cererea pentru eliberarea buletinului de identitate.

Buletinele de identitate nu pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă. Termenul de eliberare a buletinului de identitate, conform tarifelor Agenției Servicii Publice, este de 5 zile lucrătoare, 15 zile calendaristice și 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Agenție.

Notă! În practică, buletinele de identitate sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 15 zile calendaristice în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeaşi cale revin la Ambasadă.

Cuantumul taxelor percepute
 Termen de perfectareTaxa Agenția Servicii PubliceTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL
Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova
 
1 lună 6 euro 30 euro 9 euro 45 euro
15 zile calendaristice 10 euro 30 euro 10 euro 50 euro
5 zile lucrătoare 19 euro 30 euro 11 euro 60 euro
 Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în caz de pierdere sau furat   1 lună 6 euro 30 euro 9 euro 45 euro
15 zile calendaristice 15 euro 30 euro 10 euro 55 euro
5 zile lucrătoare 29 euro 30 euro 11 euro 70 euro

 

Documente necesare:

 • Buletinul de identitate aflat în posesie
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (servește pentru identificarea suplimentată a persoanei în situația în care anterior nu au avut buletin de identitate
 • actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă)
 • Documentele de stare civilă, după caz: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de divorț, certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, certificatele de naștere ale minorilor, certificatul de deces al soțului/soției, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă.

  Atenție! Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul expirării termenului de valabilitate, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, la schimbarea domiciliului, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu, la solicitarea titularului de a-l preschimba, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului buletin de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației
 • Documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • 2 fotografii 10x15 cm și 2 fotografii 3x4 cm color, mat, pe fond alb (cerinţele pentru fotografiile 10x15 cm le găsiţi aici)
 • În cazul furtului sau pierderii buletinului de identitate, lipsa actului se declară de către titular la sediul Ambasadei, la depunerea cererii.

  Atenție! Identificarea minorilor se efectuează de către reprezentantul legal iar celor, care au atins vârsta majoratului şi nu au fost documentate anterior cu acte de identitate sau dacă în baza actelor eliberate anterior este imposibilă stabilirea identităţii acestora se efectuează în temeiul declaraţiei pe propria răspundere a unuia din părinţi, a reprezentanţilor legali sau a altei rude de gradul I-III. În cazurile în care identificarea se efectuează de către rudele de gradul II-III, se prezintă suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea publică locală sau o altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă etc. – dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei).

  Atenție! Certificatele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova înregistrate de autoritățile străine (certificat de naștere/căsătorie), potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (pentru mai multe informații accesați secțiunea Transcrierea actelor de stare civilă).

Eliberarea buletinelor de identitate are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular, în cadrul orarului de lucru cu publicul, între orele 08:30-12:00 și 15:00 -17:00, fără programare.

La cererea solicitanţilor, buletinele de identitate pot fi remise şi prin poştă, cu ocazia depunerii cererii la Secția consulară. În acest sens, solicitantul va depune un plic pre-plătit autoadresat și timbrat corespunzător – marca poștală CTT “Correio Registado”, format C5 (100g) cu un timbru suplimentar de 0.80 euro sau CTT “Correio Verde” cu un timbru suplimentar de 1.75 euro. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Plicul prezentat trebuie să fie completat și timbrat corespunzător.