Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetăţenii Republicii Moldova pot solicita autorităţilor Republicii Moldova actele extrajudiciare de care au nevoie pentru îndeplinirea diverselor demersuri administrative în străinătate.

 

La cererea cetăţenilor Republicii Moldova, Ambasada primeşte şi transmite în Republica Moldova, cu perceperea anticipată a taxelor consulare, cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar.

 

Pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar este necesar să prezentaţi următoarele acte la Ambasadă:

 

  • Cererea completată, care poate fi descărcată aici.
  • Paşaportul sau buletinul de identitate valabil.

 

Precizări: Certificatul de cazier judiciar este eliberat de Ambasadă în limba portugheză şi nu necesită a fi legalizat cu apostilă.

 

Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie.

 

Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele.

 

Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei: conventions.coe.int