Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).

Desfacerea căsătorie

Desfacerea căsătoriei

Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci când continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi: 

 • administrativă – la Ambasadă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
 • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la Ambasadă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată notarial.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor, care poate fi descărcată aici.
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa copiilor minori comuni.

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

 • hotărârea judecătorească pe numele celuilalt soţ precum că acesta este declarat incapabil sau declarat dispărut;
 • sentinţa judecătorească (emisă posterior datei încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soţ precum că acesta este condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul;
 • actul de identitate;
 • hotărârea (sentinţa) judecătorească, dacă celălalt soţ este:
  • declarat incapabil;
  • declarat dispărut;
  • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
 • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie, pentru cazurile când  certificatul este pierdut.

Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.