Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația RM (lipsa impedimentelor la căsătorie). Acest tip de certificat este destinat utilizării în statele: Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia şi Germania care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980, fără legalizare/apostilare şi traducere.

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială ţine de competenţa Agenției Servicii Publice, Direcția generală stare civilă. Ambasada asigură servicii de intermediere, prin transmiterea cererii solicitantului în Republica Moldova Agenţiei Servicii Publice, care o verifică, procesează şi emite documentul. Acesta este ulterior transmis Ambasadei, de unde solicitantul îşi poate prelua documentul. Durata de procesare a acestor cereri de către Agenția Servicii Publice este de aproximativ 1 lună. Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din Republica Moldova, care se va adresa în baza procurii autentificate de Ambasadă direct la Direcția generală stare civilă.

Cererea și actele însoțitoare pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială, pot fi depusă personal la Ambasadă sau prin corespondenţă poştală.

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (F64);
  • actele de identitate ale viitorilor soţi;
  • actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi;
  • dovada achitării taxei consulare şi aferente.

În conformitate cu prevederile Convenţiei nr.20, semnată la Munich la 5 septembrie 1980, pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în procesul de perfectare a acestuia este utilizată informaţia atât din documentele cetăţeanului Republicii Moldova, cât şi a viitorului soţ, cetăţean străin, condiţionată de completarea obligatorie a rubricilor conţinute în acest document.

Astfel, pentru recunoaşterea şi producerea efectelor juridice pe teritoriul Republicii Moldova şi punerea în aplicare a documentelor oficiale întocmite de către autorităţile străine, acestea urmează a fi apostilate, traduse şi autentificate notarial. Apostila se aplică pe documentele emise de către ţările care fac parte din Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:

  • copia paşaportului sau actului de identitate intern a cetățeanului străin;
  • actele care fac dovada încetării căsătoriei anterioare (ex: certificat de divorț, hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului) , apostilate și traduse în limba română şi autentificate notarial.

În cazul solicitării certificatului de capacitate matrimonială prin curierat poștal, solicitanţii urmează să expedieze în adresa Ambasadei, originalul semnat al cererii de emitere a certificatului, copia actelor de identitate ale viitorilor soți, copia actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi; un plic procurat la oficiul poştal (Correios de Portugal), cu timbrele corespunzătoare pentru corespondenţa recomandată, pe care se va indica adresa solicitantului, pentru ca Ambasada să expedieze în adresa acestuia documentele perfectate; dovada achitării taxelor consulare (bonurile de plată în original), ce atestă efectuarea plăţilor corespunzătoare pentru serviciile prestate: taxa consulară de 30 euro şi cea aferentă de 5 euro.

Rechizitele bancare:

Taxa consulară:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 0500 1832 0003
NIB – 0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa aferentă:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 0004 0278 5129
NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL