Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate sau a paşapoartelor biometrice, solicitanţii urmează să se programeze obligatoriu în prealabil, la numerele de telefon: 213009060; 213009066; 213009065, sau prin email expediind un mesaj la adresa electronică: lisabona@mfa.gov.md (veţi primi răspuns cu data pentru care aţi fost programat).

 

Paşaport pentru adult

Paşaport pentru minori sub 18 ani 

Buletin de identitate

 

Paşaport pentru adult

 

Cerinţele pentru perfectarea paşaportului biometric prin intermediul Ambasadei RM la Lisabona:

 

  • Cererea adresată Ambasadei (care va fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);
  • Buletinul de identitate moldovenesc valabil, în original + 1 copie;
  • Paşaportul precedent în original + 1 copie a paginilor 2, 5 şi pagina cu datele personale (unde este plasată fotografia);
  • Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a paşaportului – în caz de necesitate (care poate fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);

 

Taxele percepute pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului, buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi altor documente pot fi consultate pe pagina web a Ambasadei la rubrica – Servicii consulare / Taxe consulare.

 

Paşaport pentru minori sub 18 ani

 

Cerinţele pentru perfectarea paşaportului biometric pentru minorii de sub 18 ani, prin intermediul Ambasadei RM la Lisabona:

 

 • Cererea reprezentantului legal adresată Ambasadei, de eliberare a paşaportului pe numele minorului în vârstă de până la 18 ani (care va fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);
 • Buletinul de identitate valabil al reprezentantului legal, în original + 1 copie;
 • Certificatul de naştere moldovenesc al minorului+ 1 copie (în cazul în care minorul are doar certificat de naştere portughez, acesta urmează în primul rând a fi transcris în unul moldovenesc, după care se va depune dosarul);
 • Certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor + 1 copie (după caz);
 • Acordul unuia din părinţi sau al ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, în original, cu autentificarea notarială (care poate fi efectuată la Ambasadă în prealabil). În caz de prezentare a acordului ambilor părinţi (autentificat notarial), nu este necesară anexarea copiei certificatului de căsătorie/divorţ);
  În cazul divorţului părinţilor, este prezentată hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege (notarial);
 • Copia paşaportului unuia dintre părinţi, în care sunt incluse datele personale şi fotografia minorului (în cazul în care au fost incluse datele copiilor);
 • Paşaportul minorului (dacă există), sau declaraţia de pierdere, furt ori deteriorare apaşaportului;
 • O copie a documentului de confirmare a aflării minorului în Republica Portugheză în condiţii legale;
 • Prezenţa minorului la Ambasadă este obligatorie.

 

La depunerea cererii pentru perfectarea paşaportului minorului sub 18 ani prin intermediul Ambasadei, se va atrage atenţie la:

 

 • actele solicitate urmează a fi prezentate în original + 1copie;
 • minorii care au atins vârsta de 16 ani, sunt obligaţi să-şi perfecteze iniţial buletin de identitate, după care vor putea aplica la paşaport;

 

Taxele percepute pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului, buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi altor documente pot fi consultate pe pagina web a Ambasadei la rubrica – Servicii consulare / Taxe consulare.

 

Buletin de identitate

 

 • Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate buletinul de identitate se eliberează în următoarele situaţii:
  • eliberarea primară (pentru prima oară) a buletinului de identitate;
  • schimbarea datelor personale (divorţ, căsătorie, alte situaţii);
  • expirarea termenului de valabilitate;
  • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
  • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (original şi copie):
  • actul de identitate de uz intern aflat în posesie:
   • buletinul de identitate se prezintă în situaţiile prevăzute la lit. b) şi c) din pct.1;
   • paşaportul de tip sovietic – după caz, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) din pct.1;
  • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (este cerut în situaţia prevăzută la lit.a) din pct.1, dacă solicitantul îl deţine şi anterior nu a fost documentat cu buletin de identitate – serveşte pentru identificarea suplimentară a persoanei);
  • paşaportul naţional eliberat de autorităţile străine (pentru persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi nu a fost documentate anterior cu acte de identitate ale cetăţeanului RM);
  • actul de identitate al reprezentantului legal (la documentarea minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela);
  • certificate de stare civilă, după caz:
   • certificatul de naştere;
   • certificatul de căsătorie;
   • certificatul de divorţ;
   • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
   • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani;
   • certificatul de deces al soţului/soţiei;
    (se prezintă în mod obligatoriu în situaţiile prevăzute la lit.a), e) din pct.1 şi în cazul în care cetăţeanul îşi schimbă starea civilă şi numele după înregistrarea căsătoriei/divorţului, îşi schimbă numele şi/sau prenumele);
  • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă (se prezintă în cazul în care au fost operate modificări, rectificări sau, după caz, completări în actul de stare civilă care au adus la schimbarea datelor personale ce se conţin în buletinul de identitate (numele, prenumele, prenumele tatălui, data şi locul naşterii, sexul);
 • Două fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii de mărimea 100x150mm pentru scanare (cerinţele pentru fotografiile 100x150 mm le găsiţi aici).
  Pe verso-ul fotografiilor de mărimea 100x150mm solicitantul sau reprezentantul legal certifică identitatea proprie şi, respectiv, a persoanei pe care o reprezintă prin aplicarea menţiunii respective şi semnăturii, care se autentifică de funcţionarul consular.
 • Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.
 • Identificarea persoanelor minore se efectuează de către reprezentantul legal iar celor, care au atins vârsta majoratului şi nu au fost documentate anterior cu acte de identitate sau dacă în baza actelor eliberate anterior este imposibilă stabilirea identităţii acestora se efectuează în temeiul declaraţiei pe propria răspundere a unuia din părinţi, a reprezentanţilor legali sau a altei rude de gradul I-III. În cazurile în care identificarea se efectuează de către rudele de gradul II-III, se prezintă suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea publică locală sau o altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă etc. – dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei).
 • Eliberarea buletinului de identitate se efectuează în strictă conformitate cu informaţia ce se conţine în documentele prezentate.
 • Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
 • În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate/paşaportului cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate.

 

Taxele percepute pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului, buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi altor documente pot fi consultate pe pagina web a Ambasadei la rubrica – Servicii consulare / Taxe consulare.