Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

Certificat de stare civilă

 

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă, semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976.

Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

Republica MoldovaAustriaBelgia
SpaniaFranțaGrecia
ItaliaLuxembourgOlanda
PortugaliaElvețiaTurcia
SloveniaCroațiaMacedonia
Bosnia și HerțegovinaSerbiaPolonia
MuntenegruLituaniaEstonia
RomâniaBulgariaCapul Verde
Germania  

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Agenției Servicii Publice, Direcția generală stare civilă. Ambasada asigură servicii de intermediere, prin transmiterea cererii solicitantului în Republica Moldova Agenţiei Servicii Publice, care o verifică, procesează şi emite documentul. Acesta este ulterior transmis Ambasadei, de unde solicitantul îşi poate prelua documentul. Durata de procesare a acestor cereri de către Agenția Servicii Publice este de aproximativ 1 lună. Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din Republica Moldova, care se va adresa în baza procurii autentificate de Ambasadă direct Serviciul stare civilă care deține actul respectiv sau la Serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, care va executa cererea prin intermediul serviciului de curierat intern.

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

  • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Cererea și actele însoțitoare pentru solicitarea extrasului multilingv, pot fi depusă personal la Ambasadă sau prin corespondenţă poştală.

Solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (naştere, căsătorie sau deces);
  • actul de identitate al titularului sau al persoanei care îl reprezintă;
  • dovada achitării taxei consulare şi aferente.