Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Legalizarea documentelor

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare  prevederile Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostille). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţiei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Dat fiind faptul că Republica Portugheză este parte la Convenţia de la Haga, actele oficiale emise pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute în Republica Portugheză urmează a fi apostilate în prealabil la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Pentru mai multe detalii referitor la procedura aplicării apostilei în Republica Moldova accesaţi aici.

 

Actele oficiale emise pe teritoriul Republica Moldova destinate pentru statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga sau care au formulat rezervă în aplicarea prevederilor Convenţiei în raport cu Republica Moldova, urmează a fi supralegalizate de către Direcţia generală afaceri consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale, precum şi procedura de supralegalizare poate fi vizualizată aici.

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.

 

Documentele întocmite de către consul sau cu participarea lui şi destinate pentru utilizare în statul de reşedinţă se legalizează de către consul, iar apoi de către Ministerul Afacerilor Externe sau altă instituţie oficială împuternicită din statul de reşedinţă.

 

Dacă legislaţia unui stat recunoaşte actele străine legalizate de către consulii acestui stat, atunci documentele întocmite de către autorităţile Republicii Moldova şi destinate unui stat străin vor fi legalizate de către reprezentanţele diplomatice sau oficiile consulare ale acestui stat de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

În anumite situaţii, consulii pot legaliza documente destinate spre utilizare pe teritoriul unei ţări terţe, dacă legislaţia acestui stat permite acest lucru. Documentul devine valabil pe teritoriul ţării terţe după ce este legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă şi de oficiul consular al ţării terţe.