Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

 • English
 • Română
 • Portuguese, International
A A A

Pașapoarte biometrice

Depunerea cererii pentru perfectarea pașaportului se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line (programarea se va face pentru un singur serviciu. Nu se acceptă servicii duble în aceiași oră fixată).

Prezenţa personală la Ambasadă a solicitanţilor este obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice – fotografierea, preluarea amprentelor și semnăturii digitale.

Pașapoartele nu pot fi eliberate în regim de urgență, întrucât se confecționează în Republica Moldova și se trimit ulterior la Ambasadă. Termenul de eliberare a paşaportului, conform tarifelor Agenției Servicii Publice, este de 5 zile lucrătoare, 15 zile calendaristice și 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Agenție.

Notă! În practică, pașapoartele sunt disponibile spre ridicare cu o întârzie de aproximativ 15 zile calendaristice în raport cu termenul solicitat în ziua depunerii cereri la Ambasadă, întrucât cererile sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi pe aceeaşi cale revin la Ambasadă.

 

Cuantumul taxelor percepute
 Termen de perfectareTaxa Agenția Servicii PubliceTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova
 
1 lună 39 euro 40 euro 11 euro 90 euro
15 zile calendaristice 49 euro 30 euro 11 euro 100 euro
5 zile lucrătoare 69 euro 30 euro 11 euro 120 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani   1 lună 30 euro 40 euro 10 euro 80 euro
15 zile calendaristice 37 euro 30 euro 13 euro 90 euro
5 zile lucrătoare 53 euro 30 euro 12 euro 105 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă1 lună30 euro40 euro10 euro80 euro
15 zile calendaristice37 euro30 euro13 euro90 euro
5 zile lucrătoare53 euro30 euro12 euro105 euro

 

Documente necesare (pașaport adult):

 • Buletinul de identitate în curs de valabilitate

  Atenție! În cazul în care buletinul de identitate este pierdut sau expirat, trebuie să obțineți mai întâi buletinul de identitate nou. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului.
 • Pașaportul anterior, după caz. În cazul furtului sau pierderii pașaportului, lipsa actului se declară de către titular la sediul Ambasadei, la depunerea cererii de eliberare a unui nou pașaport. În cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția că existe elementele care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de căsătorie/certificatul de divorț în situația în care au intervenit schimbări în starea civilă

  Atenție! În cazul în care a avut loc schimbul numelui în înscrisurile de stare civilă, indiferent de modalitate (căsătorie, divorț, schimbarea numelui pe cale administrativă) trebuie să obțineți mai întâi un buletin de identitate noul cu noul nume. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului.
 • Dovada achitării taxelor pentru serviciu

Documente necesare (pașaport minor sub 18 ani):

Prezența minorului și a reprezentantului legal (părinte) este obligatorie. Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minori poate fi formulată de ambii părinții sau doar de către unul dintre părinţi atunci când se află în posesia certificatului de căsătorie sau prezintă declarația de acord din partea celuilalt părinte, fie autentificată notarial sau depusă personal la Ambasadă în momentul depunerii cererii. În cazul cuplurilor divorțate, cererea privind eliberarea pașaportului pentru minor se depune de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă.

 • Certificatul de naştere moldovenesc al minorului.

  Atenție! În situația în care minorul deține doar certificat de naștere portughez, urmează a fi inițiată mai întâi procedura transcrierii certificatului în Republica Moldova în vederea întocmirii actului de naștere transcris și eliberării certificatului de naștere moldovenesc (pentru mai multe informații accesați secțiunea Transcrierea actelor de stare civilă).
 • Pașaportul anterior, după caz. În cazul furtului sau pierderii pașaportului, lipsa actului se declară la sediul Ambasadei, la depunerea cererii de eliberare a unui nou pașaport.
 • Buletinele de identitate sau pașapoartele valabile ale părinților/părintelui.
 • Certificatul de căsătorie al părinților sau certificatul de divorț/certificatul de deces al unuia dintre părinți, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, după caz.
 • Declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa funcţionarului consular sau autentificată de notar, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţaţi, dacă în hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, sau în cazul părinţilor căsătoria cărora a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de către notar.
 • Declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei definitivă şi irevocabilă, depusă în scris în faţa funcţionarului consular, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate.
 • Dovada achitării taxelor pentru serviciu

  Atenție! Minorii care au atins vârsta de 16 ani, sunt obligați să-și perfecteze inițial buletinul de identitate. Cererea pentru confecționarea buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de eliberare a pașaportului.

Eliberarea pașapoartelor are loc la sediul Ambasadei, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular, în cadrul orarului de lucru cu publicul, între orele 8:30-12:00 și 15:00 -17:00, fără programare.

La cererea solicitanţilor, paşapoartele pot fi remise şi prin poştă, cu ocazia depunerii cererii la Secția consulară. În acest sens, solicitantul va depune un plic pre-plătit autoadresat și timbrat corespunzător – marca poștală CTT “Correio Registado”, format C5 (100g) cu un timbru suplimentar de 0.80 euro sau CTT “Correio Verde” cu un timbru suplimentar de 1.75 euro. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic, ex. 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc. Plicul prezentat trebuie să fie completat și timbrat corespunzător.