Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Pașapoarte biometrice

Pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate sau a paşapoartelor biometrice, solicitanţii urmează să se programeze obligatoriu în prealabil, la numerele de telefon: 213009060; 213009066; 213009065, sau prin email expediind un mesaj la adresa electronică: lisabona@mfa.gov.md (veţi primi răspuns cu data pentru care aţi fost programat).

Paşaport pentru adult

Cerinţele pentru perfectarea paşaportului biometric prin intermediul Ambasadei RM la Lisabona:

  • Cererea adresată Ambasadei (care va fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);
  • Buletinul de identitate moldovenesc valabil, în original + 1 copie;
  • Paşaportul precedent în original + 1 copie a paginilor 2, 5 şi pagina cu datele personale (unde este plasată fotografia);
  • Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a paşaportului – în caz de necesitate (care poate fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);

Taxele percepute pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului, buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi altor documente pot fi consultate pe pagina web a Ambasadei la rubrica – Servicii consulare / Taxe consulare.

Paşaport pentru minori sub 18 ani

Cerinţele pentru perfectarea paşaportului biometric pentru minorii de sub 18 ani, prin intermediul Ambasadei RM la Lisabona:

 • Cererea reprezentantului legal adresată Ambasadei, de eliberare a paşaportului pe numele minorului în vârstă de până la 18 ani (care va fi obţinută de la funcţionarul consular sau, poate fi accesată aici);
 • Buletinul de identitate valabil al reprezentantului legal, în original + 1 copie;
 • Certificatul de naştere moldovenesc al minorului+ 1 copie (în cazul în care minorul are doar certificat de naştere portughez, acesta urmează în primul rând a fi transcris în unul moldovenesc, după care se va depune dosarul);
 • Certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor + 1 copie (după caz);
 • Acordul unuia din părinţi sau al ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, în original, cu autentificarea notarială (care poate fi efectuată la Ambasadă în prealabil). În caz de prezentare a acordului ambilor părinţi (autentificat notarial), nu este necesară anexarea copiei certificatului de căsătorie/divorţ);
  În cazul divorţului părinţilor, este prezentată hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege (notarial);
 • Copia paşaportului unuia dintre părinţi, în care sunt incluse datele personale şi fotografia minorului (în cazul în care au fost incluse datele copiilor);
 • Paşaportul minorului (dacă există), sau declaraţia de pierdere, furt ori deteriorare apaşaportului;
 • O copie a documentului de confirmare a aflării minorului în Republica Portugheză în condiţii legale;
 • Prezenţa minorului la Ambasadă este obligatorie.

La depunerea cererii pentru perfectarea paşaportului minorului sub 18 ani prin intermediul Ambasadei, se va atrage atenţie la:

 • actele solicitate urmează a fi prezentate în original + 1copie;
 • minorii care au atins vârsta de 16 ani, sunt obligaţi să-şi perfecteze iniţial buletin de identitate, după care vor putea aplica la paşaport;

Taxele percepute pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului, buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova şi altor documente pot fi consultate pe pagina web a Ambasadei la rubrica – Servicii consulare / Taxe consulare.