Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Permise de şedere şi drept la muncă

Permis de şedere şi dreptul la muncă.

 

Primul pas pentru un nou-venit este obţinerea NIF (Número de Identificação Fiscal sau Número de Contribuinte) la serviciul de Administraţie Financiară din zona de reşedinţă – Serviciul de Finanţe. Dacă în momentul prezentării la Serviciul de Finanţe cetăţeanul face dovada că locuieşte pe teritoriul portughez de peste 183 de zile consecutive sau intercalate, pe durata unui an calendaristic, este considerat a fi rezident şi poate să-şi facă înscrierea singur şi să ceară acordarea unui NIF. Dacă, însă, a intrat în Portugalia de puţin timp, trebuie să fie însoţit de o persoană fizică sau persoană juridică, care îşi asumă responsabilitatea ca reprezentant în faţa Direcţiei Generale a Impozitelor. În cazul în care cetăţeanul s-a deplasat pentru exercitarea unei activităţi pe cont propriu, el este considerat rezident încă de la început.

 

Pentru a obţine NIF-ul, cetăţeanul străin trebuie să prezinte un document de identificare valabil. Nou-venitul se poate prezenta singur, dacă întruneşte condiţiile, împreună cu viitorul reprezentant, dacă are nevoie de acest lucru. Viitorul reprezentant se poate prezenta singur, cu o copie legalizată a documentului de identitate al străinului şi cu o procură din partea acestuia, prin care îl împuterniceşte pe viitorul reprezentant să ceară acordarea unui NIF.

 

Următorul pas este: încheierea unui contract de muncă sau a unei promisiuni de contract sau în cazul în care persoana va munci pe cont propriu, contract de prestări servicii, va face Declaraţia de Începere a Activităţii (Declaração de Início de Atividade).

 

Declaraţia de Începere a Activităţii se face la Serviciul de Administraţie Financiară din zona de reşedinţă, cu prezentarea actului de identitate valabil şi documentelor care confirmă reşedinţa: contractul de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate asupra unui imobil, fie contractul de închiriere sau atestatul de la Junta de Freguesia, care se obţine cu ajutorul proprietarului reşedinţei, în cazul în care nu există un contract de închiriere între cei doi. Proprietarul declară pe propria răspundere că respectivul cetăţean locuieşte în imobilul care-i aparţine.

 

Permisul de şedere este unicul document de identificare a străinului care dovedeşte aflarea sa legală pe teritoriul statului portughez. Acesta reprezintă un document care se eliberează sub forma unui titlu de şedere în Portugalia pentru o anumită perioadă de timp (temporar) sau pentru o perioadă nedeterminată (permanent).

 

Permisul de şedere temporar este titlul de şedere ce permite cetăţenilor străini să locuiască în Portugalia o anumită perioadă de timp. Acest document este valabil timp de un an de la data emiterii şi este reînnoit succesiv din doi în doi ani. De asemenea, permisul trebuie reînnoit ori de câte ori au loc modificări în datele personale a titularului permisului (schimbarea numelui/prenumelui, adresei de reşedinţă). Permisul de şedere permanent este eliberat pe o perioadă nedeterminată şi este reînnoit la fiecare cinci ani sau de câte ori au loc modificări în datele personale a titularului permisului (schimbarea numelui/prenumelui, adresei de reşedinţă).

 

Persoanele care doresc să obţină un permis de şedere temporară, se vor adresa Serviciului de Străini şi Frontiere (SEF-ului) din zona de reşedinţă sau Centrelor Naţionale de Ajutorare a Imigranţilor (CNAI), unde obţin date asupra documentelor şi se programează la Serviciul de Străini şi Frontiere.

 

Pentru solicitarea permisului de şedere sunt necesare acte generale, dar şi documente specifice pentru fiecare caz. În mod obişnuit, cererea este însoţită de următoarele documente:

  • formular completat integral şi semnat de către solicitant, a cărui prezenţă este obligatorie;
  • paşaport de călătorie valabil cu viza de şedere valabilă aplicată în acesta;
  • dovada mijloacelor de subzistenţă;
  • dovada care atestă reşedinţa pe teritoriul portughez;
  • cazier judiciar portughez;
  • cazier judiciar din ţara de origine;
  • dovada înscrierii/regularizării faţă de Autorităţile Fiscale şi de Securitate Socială.

 

Imediat după solicitare, vă este oferit un certificat de cerere a permisului de şedere care va substitui permisul de şedere (plastic) pe un termen de 60 de zile şi care poate fi renovat, dacă este cazul.

 

Decizia de a vă fi acordat permisul este aprobată în termen de 30 de zile din ziua depunerii dosarului la SEF. Dacă în acest răstimp solicitantului nu i-a fost emisă vreo declaraţie de refuz, atunci cererea se înţelege a fi acceptată. Permisul de şedere, indiferent de tip, va trebui reînnoit cu 30 de zile înainte ca validitatea acestuia să expire.

 

Serviciul de Străini şi Fontiere (SEF)

 

Rua Conselheiro José Silvestre de Ribeiro, n.º 4
1649-007 Lisboa
Linia Ferbinte: 808 202 653
Tel: 21 711 50 00
Fax: 21 716 15 95
www.sef.pt

 

Lucrătorul străin care este autorizat să exercite pe teritoriul portughez o activitate profesională subordonată, are aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi lucrătorul portughez. Potrivit legislaţiei în vigoare (Legea nr. 20/98 din 12 mai 1998, Legea nr. 118/99 din 11 august 1999), dar şi ultimei Rezoluţiei a Consiliului de Miniştri (RCM nr.21/2010 din 26 martie 2010) sunt stabilite normele de muncă a străinelor din statele terţe, care prevăd obligativitatea semnării contractului de muncă în scris pentru angajarea în câmpul muncii.