Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

 • English
 • Română
 • Portuguese, International
A A A

Regimul de vize

Regimul de vize. Condiţiile de intrare şi regimul de şedere

 

Republica Portugheză face parte din spaţiul Schengen, sînt reglementate de legislaţia portugheză - Decretul-Lege nr. 244/98 din 8 august 1998, cu modificările ulterioare, cea comunitară — Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen, semnat la 19 iunie 1990, precum şi de Acordul privind facilitarea eliberării vizelor, încheiat între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană, în vigoare din 1 ianuarie 2008.

 

Este interzisă intrarea pe teritoriul portughez a străinilor:

 

 • incluşi, pentru efecte de ne admitere, în Sistemul de Informaţii Schengen;
 • incluşi, pentru efecte de ne admitere, în lista naţională, deoarece:
  • au fost expulzaţi din ţară;
  • au fost retransmişi altei ţări în baza unui acord de readmisie;
  • au fost condamnaţi la termene de privaţiune de libertate cu o durată nu mai mică de un an de zile, chiar dacă aceasta nu a fost ispăşită, sau au avut mai mult decît o condamnare identică de privaţiune de libertate, care în momentul executării fusese suspendată;
  • există indicii clare precum că persoanele respective au comis fapte punibile grave;
  • există indicii evidente precum că persoanele respective intenţionau să comită fapte punibile grave, sau că acestea constituie o ameninţare pentru ordinea publică, securitatea naţională, relaţiile internaţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene ori a unor state în care este în vigoare Conveţia de Aplicare;
  • au beneficiat de asistenţa statului portughez pentru întoarcerea voluntară în ţara de origine;
  • au fost conduşi pînă la frontieră în vederea abandonării teritoriului naţional portughez, cu includerea concomitentă în Sistemul de Informaţii Schengen.

 

Măsurile de interdicţie privind intrarea pe teritoriul portughez ce nu au termene concrete sînt periodic revizuite în vederea menţinerii sau eliminării lor.

 

Menţionăm, că persoanele străine care intră în Portugalia traversînd una din frontierele care nu sînt supuse controlului, sosiţi din altă ţară membră a spaţiului Schengen, sînt obligate să declare acest fapt Serviciului Străini şi Frontiere, în termen de trei zile utile, din ziua intrării.

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei portugheze, pentru intrarea în această ţară cetăţenilor străini li se eliberează următoarele tipuri de viză:

 • viză de escală;
 • viză de tranzit;
 • viză de scurtă durată;
 • viză de reşedinţă;
 • viză de studii;
 • viză de muncă;
 • viză de şedere temporară.

 

Vizele de escală, tranzit şi de scurtă durată pot fi valabile pentru una sau mai multe ţări părţi ale Convenţiei de Aplicare, în timp ce vizele de resedinţă, de studii, de muncă sau de şedere temporară sînt valabile doar pentru teritoriul portughez.

 

Pot fi eliberate vize individuale sau colective. Viza individuală se aplică în paşaportul individual sau familiar, în timp ce viza colectivă se aplică în paşaportul colectiv, emis în favoarea unui grup de indivizi, organizat social sau instituţional, înaintea realizării călătoriei, care poate fi constituit din minimum 5 şi maximum 50 de persoane.

 

Eliberarea vizei colective presupune că intrarea, şederea şi ieşirea din Portugalia se va face de către toţi membrii grupului în comun. Viza colectivă poate avea o valabilitate de maximum 30 de zile.

 

Vizele de reşedinţă, studii, muncă şi de şedere temporară pot fi eliberate doar individual. Celelalte tipuri de viză pot fi eliberate sub formă individuală sau colectivă.

 

Pentru obţinerea unei vize cetăţenii străini trebuie să dispună de un document de călătorie valabil. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să fie superioară duratei şederei, cu excepţia cazurilor cînd este vorba de intrarea repetată a unui străin rezident în ţară.

 

Pot intra în Portugalia fără viză:

 • străinii abilitaţi cu titlu de reşedinţă, autorizaţie de şedere sau prelungire a şederii;
 • agenţii diplomatici şi consulari acreditaţi în Portugalia, personalul administrativ şi tehnic care activează în misiunile diplomatice sau posturile consulare şi membrii familiilor lor în cazul în care dispun de cartela corespunzătoare de identitate, emisă de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze;
 • străinii ce beneficiază de regimul la care s-a făcut referinţă mai sus, în termenele stabilite de instrumentele internaţionale la care Portugalia este parte;
 • în cazul Republicii Moldova — persoanele care deţin paşapoarte diplomatice valabile sînt scutite de obligativitatea vizei pentru o perioada de pînă la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

 

Viza poate fi anulată de către organul emiţător pe teritoriul străin sau de către Serviciul Străini şi Frontiere pe teritoriul naţional în cazul, în care titularul acesteia este obiectul unor indicaţii pentru efecte de ne admitere parvenite din partea Sistemului de Informaţii Schengen sau Sistemului Integrat de Informaţii al Serviciului Străini şi Frontiere, sau dacă acesta a dat declaraţii false în perioada de obţinere a vizei. Posturile de frontieră portugheze informează despre această decizie în mod operativ organul emiţător, precum şi Înaltul Comisar pentru Imigraţie şi Minorii Etnice.

 

Cetăţenii Republicii Moldova care doresc să viziteze Portugalia se pot adresa pentru obţinerea vizelor la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Portugheze în România, care este acreditată şi pentru Republica Moldova:

 

Adresa poştală: P.O. Box 63-91, Bucureşti, sector 1, str. Paris, nr. 55
Tel.: +(4021) 23 04 118
Fax: +(4021) 23 04 117
  +(4021) 23 04 136
E-mail: consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: www.embportugal.ro

 

Informaţii telefonice: zilnic în intervalele 9.30 — 13.00, 14.00 — 16.00
Program de lucru cu publicul: luni — joi, în intervalul 9.30 — 12.30,
(cu excepţia sărbătorilor naţionale şi oficiale)

 

Tel.: +(4021) 23 04 136
E-mail: secretaria@embportugal.ro

 

Adresa poştala: P.O. Box 63 — 91
Adresa: str. Paris 55, sector 1, Bucureşti

 

Program de lucru: luni — joi în intervalele 9.00 — 13.00; 14.00 — 17.00;
 vineri în intervalul 9.00 — 16.00