Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Regimul medicamentelor

Importul şi circulaţia medicamentelor pe teritoriul Portugaliei este reglementat prin Decretul — Lege nr. 176/2006, care stipulează condiţiile de introducere pe piaţă, fabricare, import, export, comercializare, ambalare şi informare, publicitate, farmacovigilenţă şi utilizare a medicamentelor de către persoane, precum şi pentru eventuale inspecţii, incluzînd medicamentele homeopatice, radiofarmaceutice şi tradiţionale elaborate în baza plantelor.

 

Actul normativ menţionat a modificat prevederile Decretului — Lege nr. 495/99 din 18 noiembrie 1999, şi transpune în practică dispoziţiile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului Europei nr. 2001/83/CE din 6 noiembrie, care stabileşte un cod comunitar privind medicamentele pentru uz uman, precum şi Directivele nr. 2002/98/CE din 27 ianuarie, 2003/63/CE din 25 iunie, 2004/24/CE, a Parlamentului European şi a Consiliului, din 31 martie.