Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).

Servicii consulare prin poștă

Eliberarea certificatului de cazier judiciar

Actele necesare:

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar emis de Ambasadă, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aici)
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 20 euro (15 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

Termen: Durata procedurii - circa 20 zile lucrătoare. Nu există procedură de urgenţă!

 

Eliberarea declarației de autenticitate a permisului de conducere

Actele necesare:

Solicitantul serviciului va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aici)
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia permisului de conducere eliberat de autoritățile Republicii Moldova
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 20 euro (15 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

Termen: Durata procedurii - circa 2-3 zile lucrătoare.

 

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

Pentru a obţine un extras multilingv de pe actul de naștere, de căsătorie sau de deces din Republica Moldova, solicitantul (titularul actului sau reprezentantul legal în cazul minorului) va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului solicitat, completată și semnată (care poate fi descarcă aici - naşterecăsătorie sau deces);
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 

 

Termen

Taxa ASP

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

50 zile

6 euro

 

         15 euro

 

 

5 euro

 

 

 26 euro

 

30 zile

17 euro

 

         15 euro

 

 

5 euro

 

 

 37 euro

 

Nu există procedură de urgenţă!

 

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Pentru a obţine un certificat de capacitate matrimonială din Republica Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aici);
 • copia de pe actele de identitate valabile ale viitorilor soți (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia de pe actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soți
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:

 • copia paşaportului sau actului de identitate intern a cetățeanului străin
 • actele care fac dovada încetării căsătoriei anterioare (ex: certificat de divorț, hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului) apostilate și traduse în limba română.
 • Costul serviciului: 

              

 

Termen

Taxa ASP

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

50 zile

6 euro

 

         15 euro

 

 

5 euro

 

 

 26 euro

 

30 zile

17 euro

 

         15 euro

 

 

5 euro

 

 

 37 euro

 

 

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă înregistrat de către autoritățile străine în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului care se solicită transcris, completată și semnată (care poate fi descarcă aici - naşterecăsătorie sau deces);
 • actul de stare civilă în original (de naştere, căsătorie, deces) emis de registrul civil portughez, cu aplicarea apostilei la serviciul Procuraturii Generale a Portugaliei (http://www.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/servico-apostilas) sau extrasul multilingv de pe actul de stare civilă emise de registrele civile portugheze în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Starea Civilă (CIEC), semnată la Viena la data de 08 septembrie 1976. Acest tip de certificat nu necesită traducerea în limba română și nici legalizarea cu apostila de la Haga.

Atenție! Extrasul multilingv de pe actul de căsătorie portughez trebuie să conțină completat implicit spațiul cu privire la data de naștere a soților

 • copia de pe actele de identitate valabile ale soților/părinților copilului (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia de pe certificatul de căsătorie a părinților copilului (la transcrierea certificatului de naștere)
 • copia de pe certificatele de naștere a soților (la transcrierea certificatului de căsătorie)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului:

- transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă - este gratuită
- transcrierea certificatului de căsătorie/ certificatului de deces 15 euro (10 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)
traducerea certificatului din limba portugheză în limba română 15 euro/3 file (15 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă), doar în situația în care se prezintă actul de stare civilă primar, redactat în limba portugheză, pe care este aplicată apostila serviciului Procuraturii Generale a Portugaliei

Termen: Durata procedurii - circa 50 zile, actele fiind trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi revenind pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

 

Traduceri din limba română în limba portugheză

Pentru acte de stare civilă (certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de divorț, certificate de deces) certificate de cazier judiciar, diplome (și adeverințe) de studii.

În anumite cazuri, secţia consulară poate refuza acordarea serviciilor de traducere a actelor moldoveneşti (programe analitice, hotărâri judecătoreşti, etc.), documentele respective urmând a fi traduse la birourile şi agenţiile specializate în efectuarea traducerilor.

Atenție! Actele emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute valabile pe teritoriul Republicii Portugheze, urmează să fie apostilate de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Pentru traducerea unui act/document, prin corespondenţa poştală, solicitantul vă expediat în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea scrisă în formă liberă, cu indicarea datelor de contact și adresei de domiciliu a solicitantului;
 • copia unui act de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 • originalul documentului, în prealabil apostilat, care se dorește tradus;
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 10 euro (5 euro taxa consulară/pentru o pagină + 5 euro taxa aferentă/ pentru document). Costul traducerii însoțite de copia legalizată constituie 11 euro (taxa consulară), plus 5 euro (taxa aferentă) per pagină. În situația în care un document are mai multe pagini taxa de 11 euro se multiplică corespunzător numărului de pagini, taxa aferentă de 5 euro rămâne neschimbată.

Exemplu: certificatul de naștere însoțit de apostilă constituie un document cu 2 pagini, pentru care se v-a achita 12 euro și 5 euro. Aceiași situație este și în cazul în care actul are înscrieri pe fața și verso unei foi.

Termen: Durata procedurii - circa 2-3 zile lucrătoare.

 

Achitarea taxelor consulare/aferente se efectuează la ghișeu, prin terminalul de plată al Ambasadei, prin transfer sau depozit pe contul bancar al Ambasadei, deschis la Novo Banco, inclusiv prin sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile.

 Taxele urmează a fi achitate anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare.

 PLATA ÎN NUMERAR A TAXELOR NU SE ACCEPTĂ!

Taxa consulară:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 
0500 1832 0003
NIB – 
0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 
0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL

Taxa Agenția Servicii Publice:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 
000088467590

NIB – 0007 0000 00088467590 23
IBAN 
PT50 0007 0000 0008 8467 5902 3
SWIFT/BIC BESCPTPL

Taxa aferentă:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 
0004 0278 5129

NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN 
PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL

 

Expediția documentelor

Documentele solicitare sunt expediate la domiciliu prin corespondență simplă, neînregistrată. Dacă se doreşte folosirea unei căi mai sigure (track and trace), sunt recomandate plicurile pre-plătite, completate deja de către solicitant la rubricile „expeditor” şi „destinatar”, marca poștală CTT “Correio Verde Registado” - cu un timbru suplimentar de 2.00 euro,  “Correio Verde”, Serviços Especiais do Correio Registado (Aviso de Receção, Entrega ao Próprio e Envios à Cobrança - Contra Reembolso) e Serviços de Conveniência (Aviso Eletrónico).