Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză

 

 

Nr.
crt.
ServiciulTaxa consularăTaxa aferentă
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar200
2Tip B - viză de tranzit400
3Tip C - viză de scurtă şedere400
4Tip D - viză de lungă şedere400
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
  Taxa pentru pașaport Agenția Servicii PubliceTaxa consularăTaxa aferentă
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldovatermen 30 zile39
40

11
termen 15 zile49
termen 5 zile69
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 anitermen 30 zile30
40
10
termen 15 zile3713
termen 5 zile5312
3Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanenttermen 30 zile30
40
10
termen 15 zile3713
termen 5 zile5312
4Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriutermen 30 zile30
40
11
termen 15 zile3713
termen 5 zile5312
5Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldovatermen 30 zile6
30
9
termen 15 zile1010
termen 5 zile1911
6Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furattermen 30 zile6
30
9
termen 15 zile1510
termen 5 zile2911
7Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova3,50308
8Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectivtermen 90 zile0
150

20
termen 60 zile34
termen 30 zile71
9Eliberarea titlului de călătorie205
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105
4Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective500
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova100
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie500
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie5020
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60

0
0
2Autentificarea testamentului300
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)5 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente100
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
0
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru
o pagină)
5(pentru
document)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10
15


0
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru
fiecare lună)
0
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100
11Întocmirea protestelor de mare300
12 500
13Alte acte notariale500
VI. Supralegalizarea consulară
 Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30
60


5
5
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova305
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte305

N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi paşapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, pentru fiecare serviciu corespunzător.

* La termenele de perfectare menționate se va adăuga o perioadă de aproximativ 15-20 zile, necesare pentru transmiterea dosarelor prin poștă și respectiv recepționarea pașapoartelor emise.

* Valuta tarifelor menționate este - EURO

 

Achitarea taxelor consulare se efectuează în exclusivitate prin virament, în conturile bancare ale Ambasadei, deschise la Novo Banco, folosind sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile. Plata în numerar a taxelor nu se acceptă! Taxele se achită anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare. Dovadă a achitării taxelor servesc bonurile bancare.

 

Taxa consulară:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0500 1832 0003
NIB – 0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa aferentă:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0004 0278 5129
NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa pentru serviciile IP „ASP”
(perfectarea buletinului de identitate
și pașaportului):
Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOBO BANCO
Nº Conta – 0000 8846 7590
NIB – 0007 0000 00088467590 23
IBAN - PT50 0007 0000 0008 8467 5902 3
SWIFT - BESCPTPL