Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză

 

 

Nr.
crt.
ServiciulTaxa consularăTaxa aferentă
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20 euro0
2Tip B - viză de tranzit40 euro0
3Tip C - viză de scurtă şedere40 euro0
4Tip D - viză de lungă şedere40 euro0
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
  Termen de perfectareTaxa Agenția Servicii PubliceTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova1 lună39 euro
40 euro
11 euro90 euro
15 zile calendaristice49 euro11 euro100 euro
5 zile lucrătoare69 euro11 euro120 euro
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani1 lună30 euro
40 euro
10 euro80 euro
15 zile calendaristice37 euro13 euro90 euro
5 zile lucrătoare53 euro12 euro105 euro
3Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent1 lună30 euro
40 euro
10 euro80 euro
15 zile calendaristice37 euro13 euro90 euro
5 zile lucrătoare53 euro12 euro105 euro
4Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu1 lună30 euro
40 euro
10 euro80 euro
15 zile calendaristice37 euro13 euro90 euro
5 zile lucrătoare53 euro12 euro105 euro
5Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova1 lună6 euro
30 euro
9 euro45 euro
15 zile calendaristice10 euro10 euro50 euro
5 zile lucrătoare19 euro11 euro60 euro
6Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat1 lună6 euro
30 euro
9 euro45 euro
15 zile calendaristice15 euro10 euro55 euro
5 zile lucrătoare29 euro11 euro70 euro
7Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova3,50 euro30 euro8 euro41,50 euro
8Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectivtermen 90 zile0
150 euro

20 euro
170 euro
termen 60 zile34 euro204 euro
termen 30 zile71 euro241 euro
9Eliberarea titlului de călătorie20 euro5 euro
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
  Taxa consularăTaxa aferentă
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10 euro5 euro
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective300 euro20 euro
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10 euro5 euro
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50 euro0
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10 euro0
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50 euro0
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50 euro20 euro
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă250 euro20 euro
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani50 euro20 euro
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei150 euro20 euro
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20 euro5 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv20 euro10 euro
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30 euro
60 euro

0
0
2Autentificarea testamentului30 euro0
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj100 euro5 euro
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 euro
(pentru fiecare lună)
5 euro
(pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10 euro0
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 euro
(pentru
o pagină)
0
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 euro
(pentru
o pagină)
5 euro
(pentru
document)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20 euro

10 euro
15 euro


0
9Primirea documentelor la păstrare20 euro
(pentru
fiecare lună)
0
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10 euro0
11Întocmirea protestelor de mare30 euro0
12Asigurarea probelor50 euro0
13Alte acte notariale50 euro0
VI. Supralegalizarea consulară
 Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30 euro
60 euro


5 euro
5 euro
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30 euro5 euro
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30 euro5 euro

N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi paşapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, pentru fiecare serviciu corespunzător.

* La termenele de perfectare menționate se va adăuga o perioadă de aproximativ 15-20 zile, necesare pentru transmiterea dosarelor prin poștă și respectiv recepționarea pașapoartelor emise.

* Valuta tarifelor menționate este - EURO

 

Achitarea taxelor consulare se efectuează în exclusivitate prin virament, în conturile bancare ale Ambasadei, deschise la Novo Banco, folosind sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile. Plata în numerar a taxelor nu se acceptă! Taxele se achită anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare. Dovadă a achitării taxelor servesc bonurile bancare.

 

Taxa consulară:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 0500 1832 0003
NIB – 0007 0050 00018320003 49
IBAN PT50 0007 0050 0001 8320 0034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa aferentă:Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 0004 0278 5129
NIB – 0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL
Taxa pentru serviciile IP „ASP”
(perfectarea buletinului de identitate
și pașaportului):
Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta – 0000 8846 7590
NIB – 0007 0000 00088467590 23
IBAN - PT50 0007 0000 0008 8467 5902 3
SWIFT - BESCPTPL