Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

A A A

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (line 728 of /home/misiuni/public_html/modules/comment/comment.module).

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

               SERVICIILE PRESTATE ȘI TAXELER PERCEPUTE DE CĂTRE AMBASADĂ

Taxe servicii consulare (aplicate începând cu 01.04.2024)
Nr.Tip serviciu consularTaxa consularăTaxa aferentăTaxa Agenției Servicii PubliceTotal
 
I. Perfectarea vizelor
1Tip A-viză de tranzit aeroportuar2010---30
2Tip B-viză de tranzit4020---60
3Tip C-viză de scurtă ședere4030---70
4Tip D-viză de lungă ședere4040---80
II . Perfectarea și eliberarea pașaportului, buletinului de identitate, titlului de călătorie și autorizarea emigrării
1Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului de cetățeanal RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate): 
a) termenul de perfectare - 50 zile20113162
b) termenul de perfectare - 30 zile20116899
Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportuluide cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrstade pina la 12 ani: 
a) termenul de perfectare -50 zile003131
b) termenul de perfectare -30 zile005454
Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportuluide cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrstade la 12 ani până la 18 ani: 
a) termenul de perfectare -50 zile003131
b) termenul de perfectare -30 zile006868
Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportuluide cetățean al RM, persoaeni pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar 
a) termenul de perfectare -50 zile20113162
b) termenul de perfectare -30 zile20125486
Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportuluide cetățean al RM, persoaeni pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent: 
a) termenul de perfectare -50 zile20103161
b) termenul de perfectare -30 zile20125486
2Perfectarea setului de documente pentru obținereabuletinului de identitateal RM (CA): 
 a) termenul de perfectare - 50 zile159630
 b) termenul de perfectare -30 zile15111945
 Eliberareaactului de identitate proviziriu (BP)cu fotografia persoanei- 30 zile158326
3Autorizarea emigrării 
a) termenul de perfectare -20 zile lucrătoare75207102
b) termenul de perfectare -5 zile lucrătoare752021116
4EliberareaTitlului de Călătorie105---15
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei515626
2Examinarea cererii privind renunțarea cetățeniei150200---350
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM515---20
4Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie2525---50
5Eliberarea adeverinții privind dobîndirea cetățeniei RM515---20
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie2525---50
IV. Inregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de casatorie2525---50
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă12530---155
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani2530---55
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei7530 105
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv1015---25
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv1015---25
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii: 
a) în numele persoanei fizice155---20
b)în numele persoanei juridice3015---45
2Autentificarea testamentului1510---25
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj5010---60
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)2510---35
5Legalizarea semnăturilor de pe documente55---10
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele15---6
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)510---15
8Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege : 
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață,faptului aflarii persoanei intr-un anumit loc105---15
b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie515---20
c)certificarea timpului(data) prezentării documentului7,515---22,5
9Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)1010---20
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv55---10
11Întocmirea protestelor de mare155---20
12Asigurarea probelor255---30
13Alte acte notariale255---30
VI. Supralegalizarea consulară
1Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
a)pentru persoane fizice1510---25
b)pentru persoane juridice3015---45
VII . Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova:1510---25
2Eliberarea certificatului/duplicatului /certificatului/extrasului / extrasului multilingv de pe actul de stare civilă 
a) termenul de perfectare -50 zile1510631
b) termenul de perfectare -30 zile15101742
3Eliberarea certificatului privind starea civilă 
a) termenul de perfectare -50 zile1510429
b) termenul de perfectare -30 zile15101136
4Eliberarea certificatului privind capacitate matrimonială 
a) termenul de perfectare -50 zile1510631
b) termenul de perfectare -30 zile15101742
5Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (declarații consulare pentru permise de conducere, ”stessa persona”sau ”essate generalita”.)1510 25

 

 

Rechizitele bancare pentru plăți:

Achitarea taxelor consulare/aferente se efectuează la ghișeu, prin terminalul de plată al Ambasadei,prin transfer sau depozit pe contul bancar al Ambasadei, deschis la Novo Banco, inclusiv prin sistemul de plăţi Multibanco, cu indicarea obligatorie a numelui persoanei care efectuează transferurile.

Taxele urmează a fi achitate anticipat, până la efectuarea acţiunilor consulare.

PLATA ÎN NUMERAR A TAXELOR NU SE ACCEPTĂ!

 

Taxa consulară:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta –0500 1832 0003
NIB –0007 0050 0001832000349
IBAN PT500007 0050 0001 83200034 9
SWIFT/BIC BESCPTPL

Taxa Agenția Servicii Publice:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta –000088467590

NIB –0007 0000 00088467590 23
IBAN PT500007 0000 0008 8467 5902 3
SWIFT/BIC BESCPTPL

Taxa aferentă:

Embaixada da República da Moldova na República Portuguesa
NOVO BANCO
Nº Conta –0004 0278 5129

NIB –0007 0000 00402785129 23
IBAN PT50 0007 0000 0040 2785 1292 3
SWIFT/BIC BESCPTPL

 

Expedierea documentelor

Documentele solicitare sunt expediate la domiciliu prin corespondență simplă, neînregistrată. Dacă se doreşte folosirea unei căi mai sigure (track and trace), sunt recomandate plicurile pre-plătite, completate deja de către solicitant la rubricile „expeditor” şi „destinatar”, marca poștală CTT “Correio Verde Registado” - cu un timbru suplimentar de 2.40 euro, “Correio Verde”,Serviços Especiais do Correio Registado(Aviso de Receção, Entrega ao Próprio e Envios à Cobrança - Contra Reembolso) eServiços de Conveniência(Aviso Eletrónico).