Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

  • English
  • Română
  • Portuguese, International
A A A

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova (paşaport expirat, deteriorat, pierdut sau furat).

 

Cererea pentru obţinerea Titlului de călătorie se depune la Ambasadă, care, poate fi descărcată aici.

 

Pentru perfectarea Titlului de călătorie este necesar să prezentaţi la Ambasadă:

 

  • formular de cerere completate;
  • două fotografii 35mm x 45mm;
  • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (paşaport pentru călătorii în străinătate, buletin de identitate, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova sau certificatul de naştere, în cazul minorilor) sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini (paşaport pentru străini sau apatrizi, buletinul de identitate pentru străini sau apatrizi);
  • dovada lipsei unui document de călătorie valabil. Dovadă a lipsei unui document de călătorie valabil se consideră: 1) documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat; 2) documentul de călătorie deteriorat; 3) documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului; 4) documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor; 5) documentul de călătorie de model ieşit din uz; 6) declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie; 7) declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.
  • documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie;

 

Actele aferente cererii de titlu de călătorie eliberate de către autorităţile/instituţiile unui stat străin vor fi recepţionate de către Ambasadă cu aplicarea procedurii de supralegalizare consulară sau conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine sau în condiţiile stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Actele eliberate de autorităţile portugheze (certificate de naştere, etc.) până a fi prezentate la Ambasadă urmează a fi apostilate la Procuratura Generală a Republicii.