Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

 • English
 • Română
 • Portuguese, International
A A A

Situaţii excepţionale

Privarea de liberate în Republica Portugheză

 

 

Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în Republica Portugheză, este bine să ştiţi că personalul consular al Ambasadei vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a Portugaliei şi în limitele permise de dreptul internaţional.

 

Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi şi că puteţi cere autorităţilor străine să vi le respecte. Aceste drepturi sunt următoarele:

 

 • Dreptul de a cere ca Ambasada să fie notificat despre arestarea sau reţinerea dumneavoastră;
 • Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);
 • Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi personalul consular, numai cu acordul dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la translaţie în limba ţării respective (translator numit din oficiu);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia Portugaliei);
 • Dreptul de a primi vizite (din partea personalului consular sau din partea familiei);
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare).

 

Ce poate face personalul consular al Ambasadei:

 

 • Poate insista să ia legătura cu dumneavoastră, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale (notificarea autorităţilor constituie documentul oficial care declanşează procedura asistenţei consulare în raport cu autorităţile locale);
 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională a Portugaliei);
 • Vă poate recomanda avocaţi pe care să îi puteţi angaja pentru asigurarea reprezentării juridice în faţa autorităţilor;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru.

 

Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:

 

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor (poate însă susţine reclamaţiile dumneavoastră în eventualitatea comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor de care beneficiaţi);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât tratamentul aplicat cetăţenilor ţării respective în astfel de situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul Portugaliei;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);
 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al Portugaliei (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane.

 

Decesul cetăţenilor Republicii Moldova 

 

Dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră cetăţean al Republici Moldova, a decedat în Republica Portugheză, este bine să ştiţi următoarele:

 

 • Decesul trebuie înregistrat la oficiul de stare civilă din Republica Portugheză (Conservatória do Registo Civil);
 • Dacă Ambasada este notificată despre deces de autorităţile locale, aceasta informează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, care va anunţa familia despre decesul cetăţeanului moldovean;
 • Dacă înregistrarea decesului nu s-a făcut la ambasadă, atunci certificatul de deces moldovenesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile Republicii Moldova, pe baza certificatului de deces portughez şi a altor documente prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului. Efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în Republica Moldova ;
 • Dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în Republica Moldova, notificaţi în scris Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAE IE, la numărul de fax: (022) 23-22-25.
 • În cazul decesului unui cetăţean al Republicii Moldova, agenţia funerară contractată de rudele persoanei decedate va face toate demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor necesare trimiterii în Republica Moldova a corpului neînsufleţit sau a urnei conținând rămăşiţele pământeşti ale persoanei decedate, urmare incinerării. Nu este necesară obținerea autorizațiilor suplimentare de la Ambasadă. 

 

Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:

 

 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu decesul pe teritoriul Portugaliei;
 • Nu poate plăti costurile de incinerare sau de înhumare şi nici pe cele de transport al corpului neînsufleţit în Republica Moldova;
 • Nu poate acoperi eventuale datorii sau angajamente rămase neonorate ale persoanei decedate.

 

Dispariţia persoanelor

 

 

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova pe teritoriul Portugaliei, sesizaţi neîntârziat cel mai apropiat birou al poliţiei, inclusiv Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză (la numerele: 213009060, 213009065, sau, la adresa electronică: lisabona@mfa.gov.md) sau Direcţia Generală Afaceri Consulare al MAE IE (dac@mfa.md, fax: +37322232225), furnizând cât mai multe detalii despre persoana dispărută (datele personale, semnalmentele exterioare, ultima adresa de reşedinţă în Portugalia, numărul de contact local, împrejurările dispariţiei, etc.).

 

În cazul unor incidente grave care necesită intervenţia imediată a autorităţilor portugheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – serviciul de urgenţe
 • 21-942-1111 – salvarea
 • 116 000 - linia SOS copii dispăruţi.

 

Calamităţi naturale

 

 

Pentru situaţii excepţionale care necesită intervenţia imediată a autorităţilor portugheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 

Asistenţă medicală urgentă112
Poliţia: Garda Naţională a Republicii şi Poliţia de Siguranţă Publică112
Serviciul Pompieri112
Incendii de pădure117
Protecţie civilă214 165 100
Salvare pe mare214 401 919
Poliţia maritimă210 911 100

 

Documente pierdute sau furate

 

În cazul care, aflându-vă în străinătate, aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:

 

 • Anunţaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie;
 • Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea faptelor şi a făptaşului (în cazul furtului);
 • Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care v-au fost furate sau v-au dispărut;
 • Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport. Este necesar pentru obţinerea asigurării (dacă aţi încheiat-o);
 • Anunţaţi imediat ambasada, care în baza documentului confirmător de la poliţie şi a altor acte, vă va putea elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în ţară.
 • Dacă vi s-au furat banii, anunţaţi familia sau rudele apropiate şi solicitaţi-le sprijinul financiar pentru continuarea călătoriei sau pentru reîntoarcerea în ţară.

 

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

 

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie din Portugalia, inclusiv Ambasada Republicii Moldov în Republica Portugheză (la numerele: 213009060, 213009065, sau, la adresa electronică: lisabona@mfa.gov.md) sau Direcţia Generală Afaceri Consulare al MAE IE (dac@mfa.md, fax: +37322232225), furnizând cât mai multe detalii despre persoana traficată (datele personale, numărul de contact local).

 

Pentru informaţii, ajutor şi denunţarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în Portugalia puteţi apela la linia SOS – 808 257 257 sau 964 608 288.

 

Răpirea copiilor

 

 

În cazul în care aţi aflat despre dispariţia/răpirea copilului dvs. informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie din Portugalia sau apelaţi la linia SOS copii dispăruţi - 116 000.

 

Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la 25 octombrie 1980, în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, se aplică atunci când un minor sub 16 ani este deplasat din statul reşedinţei sale obişnuite într-un alt stat, ori este reţinut în acest al doilea stat prin încălcarea drepturilor de care se bucură unul din titularii răspunderii părinteşti. De regulă, situaţia intervine între părinţii unui copil ori între părinţi şi bunici, una din părţi fiind cea care deplasează/reţine ilicit un copil în alt loc decât cel al reşedinţei sale obişnuite.

 

Potrivit Convenţiei de la Haga din 1980, deplasarea sau ne-înapoierea unui copil se consideră ilicita: a) când are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, atribuit unei persoane, unei instituţii sau oricărui alt organism acţionând fie separat, fie împreuna, prin legea statului în care copilul îşi are reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării sau ne-înapoierii sale; b) daca la vremea deplasării sau ne-înapoierii acest drept era exercitat în mod efectiv, acţionându-se separat sau împreuna, ori ar fi fost astfel exercitate, daca asemenea împrejurări nu ar fi survenit.

 

Persoana, instituţia sau organismul care pretinde că un copil a fost deplasat sau reţinut prin violarea dreptului privind încredinţarea poate să sesizeze fie autoritatea centrală a reşedinţei obişnuite a copilului, fie pe aceea a oricărui stat contractant, pentru ca acesta să acorde asistenţa lor în vederea asigurării înapoierii copilului.

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este autoritatea centrală din Republica Moldova pentru aducerea la îndeplinirea a obligaţiilor stabilite prin Convenţia supra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

 

În Republica Portugheză autoritatea centrală responsabilă de implementarea prevederilor Convenţiei de la Haga din 1980, este Direcţia Generală de Integrare Socială (Direcção-Geral de Reinserção Social).

 

Adresa: Avenida Almirante Reis, 72
1150-020 Lisboa
Tel: (+351) 21 114 2500
Fax: (+351) 21 317 6171
E-mail: correio.dgrs@dgrs.mj.pt
Internet: http://www.dgrs.mj.pt/

 

Alerte de călătorii

 

 

Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, rubrica „Alerte de călătorie” (www.mfa.gov.md/travel-alerts-ro/), pentru a vă informa despre avertizările de călătorie în diferite state ale lumii.

 

Sfaturi utile pentru călătorie:

 

 • Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie;
 • Aveţi grijă ca paşaportul să fie valabil şi în stare bună;
 • Respectaţi legislaţia , tradiţiile şi obiceiurile locale;
 • Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate;
 • Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele, lucrurile de valoare, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini;
 • Evitaţi deplasarea în zone periculoase;
 • Procuraţi-vă un ghid de călătorie pentru destinaţia aleasă;
 • Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea proprie şi a membrilor de familie, după caz;
 • Dacă călătoriţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele pe care le puteţi lua în bagajul de mână.
 • Lăsaţi familiei copii ale paşaportului dumneavoastră şi ale poliţei de asigurare.
 • Nu vă angajaţi să transportaţi bagajele unor persoane necunoscute. Există riscul ca acestea să conţină produse interzise, iar dumneavoastră veţi suporta consecinţele legii.