Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc

 • English
 • Română
 • Portuguese, International
A A A

Cetăţenia

Cetăţenia – determină statutul politic al persoanei, relaţia acestuia cu statul. A fi cetăţean nu înseamnă numai a avea un act de identitate respectiv. Cetăţenia prevede loialitate si devotament faţă de statul său.

 

În prezent, în Republica Moldova sunt adoptate modificări şi completări esenţiale la Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 care favorizează deţinerea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altor state, fapt care a avansat considerabil ţara noastră în democratizarea instituţiei cetăţeniei şi protecţiei dreptului individului.

 

La 18 octombrie 2003 modificările in acest domeniu au intrat in vigoare. Prin urmare, persoanele care au dobândit anterior cetăţenia altor state, vor avea posibilitatea să profite de ea in mod legal. Iar persoanele cărora li s-a retras cetăţenia din motivul deţinerii cetăţeniei altui stat sau au renunţat benevol la cetăţenia Republicii Moldova, vor redobândi cetăţenia pierdută.

 

Originarii din Republica Moldova şi urmaşii acestora, care deţin cetăţenia altor state, vor putea dobândi cetăţenia Republicii Moldova, păstrând cetăţenia deţinută.

 

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar de forma stabilită, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la Ambasada Republicii Moldova cu prezentarea următoarele documente:

 

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • copia după actul de identitate;
 • bonul de plată a taxei consulare;
 • patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 • cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

 

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

 

Cererile şi documentele necesare se expediază la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale li Comunicaţiilor spre examinare şi luarea deciziei. În rezultatul examinării se întocmeşte un aviz in baza căruia solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova.

 

Termenul de examinare a cererii privind cetăţenia

 

În conformitate cu Legea privind cetăţenia Republicii Moldova nr.1020-XIV din 6 iunie 2000 si Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12.03.2001 cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova – cererea de dobândire a cetăţeniei prin recunoaştere, depuse de către persoanele domiciliate in străinătate se examinează in termen de până la 3 (trei) luni (Termenul demarează din ziua depunerii cererii pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova).

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Republica Portugheză sau în Regatul Maroc, luaţi la evidenţă consulară la Ambasadă, care doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie, solicitanţii urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 

 • cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 4,5cm X 3,5cm;
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului (autentificată notarial);
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.